संत निळोबाराय अभंग

मावळली खंती – संत निळोबाराय अभंग – ८४५

मावळली खंती – संत निळोबाराय अभंग – ८४५


मावळली खंती ।
देहीं देहाची विस्मृती ॥१॥
पांडुरंग ध्यानीं मनीं ।
रुप बैसलें लोचनीं ॥२॥
पांडुरंग ध्यानीं मनीं ।
रुप बैसलें लोचनीं ॥३॥
नये कळों दिवस रातीं ।
स्वप्न निद्रा ना जागृती ॥४॥
निळा म्हणे अखंडता ।
विठ्ठल रुपीं तादात्म्यता ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मावळली खंती – संत निळोबाराय अभंग – ८४५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *