संत निळोबाराय अभंग

आटीतो आटणी – संत निळोबाराय अभंग – ८५०

आटीतो आटणी – संत निळोबाराय अभंग – ८५०


करुनि इंद्रियां दाटणी ॥१॥
कवळूनियां नामापाशीं ।
तुमच्या ठेवितों सायासी ॥२॥
नेदी घेऊं वावो ।
दुजा न देऊनियां ठावो ॥३॥
निळा म्हणे ज्योती ।
जागवितो दिवसराती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आटीतो आटणी – संत निळोबाराय अभंग – ८५०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *