संत निळोबाराय अभंग

वदविली आरुषवाणी – संत निळोबाराय अभंग – ८५७

वदविली आरुषवाणी – संत निळोबाराय अभंग – ८५७


वदविली आरुषवाणी ।
वैदिक पुराणीं मिश्रित ॥१॥
म्हणोनियां संतसज्जन ।
करिती श्रवण बैसोनी ॥२॥
अर्थ तात्पर्याचे घेती ।
आणि डोलविती मस्तक ॥३॥
निळा म्हणे ऐसें केलें ।
मज या विठठलें दयाघनें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा

वदविली आरुषवाणी – संत निळोबाराय अभंग – ८५७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *