संत निळोबाराय अभंग

होतें पूर्वार्जित – संत निळोबाराय अभंग – ८५८

होतें पूर्वार्जित – संत निळोबाराय अभंग – ८५८


होतें पूर्वार्जित ।
उत्तम संग्रहीं संचित ॥१॥
तेंचि उत्तीर्णत्वालागीं ।
झालें सन्मुख ये प्रसंगीं ॥२॥
भोग मोक्ष फळें ।
निवारलीं शांतिबळें ॥३॥
निळा म्हणे सहजचि आला ।
ओघ अमृताचा हा जिव्हाळा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

होतें पूर्वार्जित – संत निळोबाराय अभंग – ८५८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *