संत निळोबाराय अभंग

ब्रम्हानंदे गर्जे वाणी – संत निळोबाराय अभंग – ८६७

ब्रम्हानंदे गर्जे वाणी – संत निळोबाराय अभंग – ८६७


ब्रम्हानंदे गर्जे वाणी ।
हरिच्या गुणीं मातली ॥१॥
आंवरिताही नावरती ।
पूरचि लोटति अक्षरांचे ॥२॥
अवतारचरित्रें जन्मकर्मे ।
क्रीडा संभ्रमें केलीं ते ॥३॥
निळा म्हणे घडघडाट ।
चालती लोट नावरती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ब्रम्हानंदे गर्जे वाणी – संत निळोबाराय अभंग – ८६७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *