संत निळोबाराय अभंग

माझा बोल खरा चाल – संत निळोबाराय अभंग – ८६८

माझा बोल खरा चाल – संत निळोबाराय अभंग – ८६८


माझा बोल खरा चाल खरा ।
मती विस्तारा फांकविली ॥१॥
विठ्ठल देवें केली कृपा ।
दाविला सोपा निज पंथ ॥२॥
यावें जावें पंढरपुरा ।
आपुल्या माहेरा वस्तिसी ॥३॥
निळा म्हणे घातली सुती ।
माझिये हातीं कृपाघनें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

माझा बोल खरा चाल – संत निळोबाराय अभंग – ८६८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *