संत निळोबाराय अभंग

संती केला अंगिकार – संत निळोबाराय अभंग – ८६९

संती केला अंगिकार – संत निळोबाराय अभंग – ८६९


संती केला अंगिकार ।
मज हा निर्धार बाणला ॥१॥
त्यांचिया बोलें अभयदानें ।
नि:शंक वचनें हीं ऐशीं ॥२॥
नाहीं कोठें गोंवागुंती ।
अक्षरें चालती गुंफिलीं ॥३॥
निळा म्हणे सत्यासाठी ।
जाणती चावटी माझी ते ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संती केला अंगिकार – संत निळोबाराय अभंग – ८६९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *