संत निळोबाराय अभंग

खेळविलें अंगावरी – संत निळोबाराय अभंग – ८७५

खेळविलें अंगावरी – संत निळोबाराय अभंग – ८७५


खेळविलें अंगावरी ।
अळंकारी शोभविलें ॥१॥
मी तों नेणें नेणपणें ।
होती शहाणे विस्मित ॥२॥
परस्परें अनुवादती ।
एक सांगती एकापें ॥३॥
कैसा निळा भाग्यवंत ।
मायबाप संत जवळी त्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

खेळविलें अंगावरी – संत निळोबाराय अभंग – ८७५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *