संत निळोबाराय अभंग

श्रोते वक्ते होती सुखी – संत निळोबाराय अभंग – ८७४

श्रोते वक्ते होती सुखी – संत निळोबाराय अभंग – ८७४


श्रोते वक्ते होती सुखी ।
अध्यात्मविखीं भाविक ॥१॥
ऐसा केला प्रसंग हरी ।
आरुष वैखरी वदवूनी ॥२॥
साबडेंचि परी रुचे ऐसें ।
केलें सौरसें आपुलिया ॥३॥
निळा म्हणे आपुला भक्त गुणीं ।
केली वोवणी अक्षरां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

श्रोते वक्ते होती सुखी – संत निळोबाराय अभंग – ८७४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *