संत निळोबाराय अभंग

संतांचिया समागमें – संत निळोबाराय अभंग – ८७३

संतांचिया समागमें – संत निळोबाराय अभंग – ८७३


संतांचिया समागमें ।
गाऊं नामें आवडी ॥१॥
काय आमचें करील काळ ।
कळीचे मळ नातळतां ॥२॥
हरीच्या नामें शुचिर्भूत ।
वाचा पुनीत करचरण ॥३॥
निळा म्हणे घडीं घडीं ।
करुं हे जोडी नीच नवी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संतांचिया समागमें – संत निळोबाराय अभंग – ८७३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *