संत निळोबाराय अभंग

विठ्ठल नाहीं ज्या ठाउका – संत निळोबाराय अभंग – ८८४

विठ्ठल नाहीं ज्या ठाउका – संत निळोबाराय अभंग – ८८४


विठ्ठल नाहीं ज्या ठाउका ।
परमार्थचि त्याचा लटिका ॥१॥
करितो तें पोटासाठीं ।
बाष्कळ अवघीच चावटी ॥२॥
दावील तें जाणा सोंग ।
धरुनि परमार्थाचें अंग ॥३॥
निळा म्हणे टिळें माळा ।
धरिला वृथा तो भोंपळा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

विठ्ठल नाहीं ज्या ठाउका – संत निळोबाराय अभंग – ८८४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *