संत निळोबाराय अभंग

जाणिवेचें ज्ञान – संत निळोबाराय अभंग – ८९०

जाणिवेचें ज्ञान – संत निळोबाराय अभंग – ८९०


जाणिवेचें ज्ञान ।
तर्कवादाचें जल्पन ॥१॥
काय करुं तो गोमटा ।
भरला अहंकाराचा फाटा ॥२॥
बोले तें तें ताये ताये ।
नेणे परमार्थाचि सोये ॥३॥
निळा म्हणे तैसींची गती ।
पावे आपुलिया मती ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जाणिवेचें ज्ञान – संत निळोबाराय अभंग – ८९०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *