संत निळोबाराय अभंग

जेथें जेणें केला वास – संत निळोबाराय अभंग – ८९५

जेथें जेणें केला वास – संत निळोबाराय अभंग – ८९५


जेथें जेणें केला वास ।
तोचि वाटे त्यास निजग्राम ॥१॥
एरवीं सर्वहि भूमंडळ ।
आहें हें स्थळ याचेंचि ॥२॥
अवघेचि पाहोनि फिरोनि आला ।
परि त्या विसरला निजठायां ॥३॥
निळा म्हणे घेतलें सोंग ।
तेंचि त्यासी मग गोड वाटे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जेथें जेणें केला वास – संत निळोबाराय अभंग – ८९५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *