संत निळोबाराय अभंग

ज्यांचा विश्वास जडला – संत निळोबाराय अभंग – ८९६

ज्यांचा विश्वास जडला – संत निळोबाराय अभंग – ८९६


ज्यांचा विश्वास जडला पायीं ।
हरिवीण कांही नेणती ॥१॥
त्याचा करी अंगिकार ।
निरसी अंधार ममतेचा ॥२॥
सत्यासत्य दाखवी तया ।
लावी आपुलीया निजसोई ॥३॥
निळा म्हणे ऐसें वर्म ।
सांपडे सुगम एकनिष्ठा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ज्यांचा विश्वास जडला – संत निळोबाराय अभंग – ८९६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *