संत निळोबाराय अभंग

ज्याचें देणें त्याचें नाम – संत निळोबाराय अभंग – ८९८

ज्याचें देणें त्याचें नाम – संत निळोबाराय अभंग – ८९८


ज्याचें देणें त्याचें नाम ।
गावें प्रेम धरुनियां ॥१॥
नाहीं तरी घडती दोष ।
अंगी नि:शेष कृतघ्रता॥२॥
पिंड वाढें ज्याच्या अन्नें ।
त्याचेचि वानें वाढवावें ॥३॥
निळा म्हणे माझे दाते ।
सरते पुरते संतजनीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ज्याचें देणें त्याचें नाम – संत निळोबाराय अभंग – ८९८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *