संत निळोबाराय अभंग

झगमगी काजवे – संत निळोबाराय अभंग – ८९९

झगमगी काजवे – संत निळोबाराय अभंग – ८९९


झगमगी काजवे ।
रात्रीं दिवसां नव्हे ठावें ॥१॥
म्हणोनियां न ये मोला ।
नाश पदरीं असे त्याला ॥२॥
दिसे पतंगाचा रंग ।
नाहीं धुतला तोंवरी चांग ॥३॥
निळा म्हणे परमहंस ।
झाला बहुरुपी परि तें फोस ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

झगमगी काजवे – संत निळोबाराय अभंग – ८९९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *