संत निळोबाराय अभंग

ठायीं मीचि नाहीं म्हणें – संत निळोबाराय अभंग – ९१२

ठायीं मीचि नाहीं म्हणें – संत निळोबाराय अभंग – ९१२


ठायीं मीचि नाहीं म्हणें ।
हारपलों भ्रांतिगुणें ॥१॥
लोकां म्हणे धांवा धांवा ।
मज अपणा भेटवां ॥२॥
प्रभा सूर्यातें गिवसि ।
गोडी पुसे साखरेसी ॥३॥
निळा म्हणे लहरी सिंधु ।
भेटावया करी खेदू ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ठायीं मीचि नाहीं म्हणें – संत निळोबाराय अभंग – ९१२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *