संत निळोबाराय अभंग

पापासवें जिणें ज्याचें – संत निळोबाराय अभंग – ९११

पापासवें जिणें ज्याचें – संत निळोबाराय अभंग – ९११


पापासवें जिणें ज्याचें ।
वृथाचि त्याचें झालेपण ॥१॥
भोगितां भोग रडे मग ।
म्हणे मी जगनिंदय झालों ॥२॥
सांगतां हित नाहीं एकिलें ।
वडिलीं दाविलें विहित तें ॥३॥
निळा म्हणे आतां पडियेला खोळे ।
गिळियला काळें व्याधिसर्पे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पापासवें जिणें ज्याचें – संत निळोबाराय अभंग – ९११

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *