संत निळोबाराय अभंग

भवाब्धीचें सखोल पाणी – संत निळोबाराय अभंग – ९२०

भवाब्धीचें सखोल पाणी – संत निळोबाराय अभंग – ९२०


भवाब्धीचें सखोल पाणी ।
बुडाले प्राणी बहुसाल ॥१॥
येथें उतार न दिसे कोणा ।
थोरा लहाना नागवण ॥२॥
सत्व कर्मे स्वर्गा जाती ।
तमें पडती अध:पातीं ॥३॥
निळा म्हणे रजतमात्मक ।
पावती लोक नरदेहा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भवाब्धीचें सखोल पाणी – संत निळोबाराय अभंग – ९२०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *