संत निळोबाराय अभंग

येथील लाभ घडे ज्यासी – संत निळोबाराय अभंग – ९२७

येथील लाभ घडे ज्यासी – संत निळोबाराय अभंग – ९२७


येथील लाभ घडे ज्यासी ।
तो त्या सुखासी अधिकारी ॥१॥
जेथें वसती नारायण ।
लक्ष्मी आपण वैकुंठी ॥२॥
तेथेंचि तोहि पावेल सत्य ।
भोगी अव्दैत निजसुखा ॥३॥
निळा म्हणे ब्रम्हादिकां ।
न लभेचि एका अभिमानें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

येथील लाभ घडे ज्यासी – संत निळोबाराय अभंग – ९२७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *