संत निळोबाराय अभंग

येथें येऊनि केलें – संत निळोबाराय अभंग – ९२८

येथें येऊनि केलें – संत निळोबाराय अभंग – ९२८


येथें येऊनि केलें कायी ।
विठ्ठल नाहीं आठविला ॥१॥
आहा रे मूढा भाग्यहीना ।
नेलासी पतना मोहभ्रमें ॥२॥
नाहीं केली सुटिका कांहीं ।
येचि प्रवाही पडिलासी ॥३॥
निळा म्हणे लाहोनि हातीं ।
केली माती आयुष्या ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

येथें येऊनि केलें – संत निळोबाराय अभंग – ९२८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *