संत निळोबाराय अभंग

समाधान तें दर्शनें – संत निळोबाराय अभंग – ९३६

समाधान तें दर्शनें – संत निळोबाराय अभंग – ९३६


समाधान तें दर्शनें ।
होय सद्गुरुकृपेनें ॥१॥
गुरुकृपा होण्यासाठीं ।
गुरुभक्ति हे गोमटी ॥२॥
साधन चतुष्टय ।
गुरुभेटीचा उपाय ॥३॥
निळा म्हणे कर्मे जाण ।
चित्तशुध्दि ते निर्माण ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

समाधान तें दर्शनें – संत निळोबाराय अभंग – ९३६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *