संत निळोबाराय अभंग

सहजचि घरींहूनियां यावें – संत निळोबाराय अभंग – ९३८

सहजचि घरींहूनियां यावें – संत निळोबाराय अभंग – ९३८


सहजचि घरींहूनियां यावें ।
विठठला पहावें रुक्मिणी ॥१॥
न लभेचि जो कां ब्रम्हादिकां ।
तो या लोकां दाखविला ॥२॥
भेटीचि घेतां वरावरी ।
सन्मानें करी गौरव ॥३॥
निळा म्हणे भाग्यवंत ।
करी सनाथ अनाथां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सहजचि घरींहूनियां यावें – संत निळोबाराय अभंग – ९३८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *