संत निळोबाराय अभंग

सार्थकाचा ऐसा काळ – संत निळोबाराय अभंग – ९४२

सार्थकाचा ऐसा काळ – संत निळोबाराय अभंग – ९४२


सार्थकाचा ऐसा काळ ।
केला अमंगळ मूढ जनीं ॥१॥
येऊनियां नरदेहासी ।
नेणें स्वहितासी आपुलिया ॥२॥
धिक् त्याचें झालें जिणें ।
विना स्मरणें श्रीहरिचिया ॥३॥
निळा म्हणे त्याची जोडी ।
अवघी कुळवाडी पापत्मक ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सार्थकाचा ऐसा काळ – संत निळोबाराय अभंग – ९४२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *