संत निळोबाराय अभंग

सांगितली धरिती गोठी – संत निळोबाराय अभंग – ९४३

सांगितली धरिती गोठी – संत निळोबाराय अभंग – ९४३


सांगितली धरिती गोठी ।
आदर पोटीं भक्तांचा ॥१॥
तया सन्मुख झाला हरी ।
संसार तमारी तिमाराचा ॥२॥
निरसूनियां भ्रांतिमळ ।
केलें निर्मळ सहवासी ॥३॥
निळा म्हणे झाला ऋणी ।
चक्रपाणी त्याचाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सांगितली धरिती गोठी – संत निळोबाराय अभंग – ९४३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *