संत निळोबाराय अभंग

सांगेन तें हित धरा – संत निळोबाराय अभंग – ९४४

सांगेन तें हित धरा – संत निळोबाराय अभंग – ९४४


सांगेन तें हित धरा अवघें मनीं ।
नका मन कोणी वीट याचा ॥१॥
बरें शिकवितां बरें तें माना वाईटा त्यागावें त्यागवितां ॥२॥
पुढें सुख विश्रांती मागें राहे कीर्ति ।
ऐशिया पध्दति संतांचिया ॥३॥
निळा म्हणे देवें बोलविले बोल ।
ध्याल ते ते व्हाल सुखी तुम्ही ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सांगेन तें हित धरा – संत निळोबाराय अभंग – ९४४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *