संत निळोबाराय अभंग

समर्थी घरीं काम – संत निळोबाराय अभंग – ९५४

समर्थी घरीं काम – संत निळोबाराय अभंग – ९५४


समर्थी घरीं काम ।
करितां हातीं लागे दाम ॥१॥
काय देईल भिकारी ।
कोण सेवा त्याची करी ॥२॥
जाती तया घरा ।
जेथें लक्ष्मीचा वारा ॥३॥
निळा म्हणे हीना ।
आड ठाकिली कल्पना ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

समर्थी घरीं काम – संत निळोबाराय अभंग – ९५४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *