संत निळोबाराय अभंग

पुढें जाणवेल हें पहातां – संत निळोबाराय अभंग – ९७४

पुढें जाणवेल हें पहातां – संत निळोबाराय अभंग – ९७४


पुढें जाणवेल हें पहातां ।
अंगा येतां क्षीणत्व ॥१॥
मग तो नलगे कांहीं हाती ।
होईल माती आयुष्या ॥२॥
म्हणोनियां करा वेग ।
धरा अनुराग हरिभजनीं ॥३॥
निळा म्हणे पुढिल वेळ ।
आहे अति काळ कठिण तो ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पुढें जाणवेल हें पहातां – संत निळोबाराय अभंग – ९७४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *