संत निळोबाराय अभंग

पुण्यपावन त्यांची वाणी – संत निळोबाराय अभंग – ९७५

पुण्यपावन त्यांची वाणी – संत निळोबाराय अभंग – ९७५


पुण्यपावन त्यांची वाणी ।
जगदोध्दचरणीं प्रवर्तली ॥१॥
सव्दिवेक अमृतपूर ।
चालती उदगार वाचे ते ॥२॥
भगवदजन परमार्थवाणी ।
जे वेदीं पुराणीं बहु मान्य ॥३॥
निळा म्हणे अदभुत रस ।
गोड सारांश हितकर्ता ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पुण्यपावन त्यांची वाणी – संत निळोबाराय अभंग – ९७५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *