संत निळोबाराय अभंग

गुंतली ते आशा – संत निळोबाराय अभंग – ९८०

गुंतली ते आशा – संत निळोबाराय अभंग – ९८०


गुंतली ते आशा ।
पडिली मोहजाळ फांसा ॥१॥
न देखोनियां श्रीहरी ।
कर्ता भोक्ता संसारीं ॥२॥
अवघीचि त्याचि सत्ता ।
करवी करि तो तत्वतां ॥३॥
निळा म्हणे ऐसी ।
नेणोनि होती कासाविसी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

गुंतली ते आशा – संत निळोबाराय अभंग – ९८०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *