संत निळोबाराय अभंग

धन्य झालों कृपा केली – संत निळोबाराय अभंग – 1463

धन्य झालों कृपा केली – संत निळोबाराय अभंग – 1463

धन्य झालों कृपा केली । भेटी दिधलीं अवचिती ॥१॥

सांभाळिलें तुम्ही संती । केल्या आर्ती परिपूर्ण ॥२॥

मी तो दीन तुमचा रंक । घातली भीक अभयाचि ॥३॥

निळा म्हणे न भेणें आतां । सन्मुख येतां किळिकाळ ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *