संत निळोबाराय अभंग

होतें तैसें पांई केलें निवेदन – संत निळोबाराय अभंग – 1481

होतें तैसें पांई केलें निवेदन । अंतरलों दीन बहुत होतों ॥१॥

संबोखून केले समाधान चित्ता । वोगरुनि भाता प्रेमरस ॥२॥

नामरत्नमणी करुनि भूषण । अळंकारीं मंडण माळा दिली ॥३॥

निळा तेणें सुखें झाला निरामय । नामीं नाम सोये निमग्नता ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *