संत निळोबाराय अभंग

नाहीं म्हणतां अवघें तेंचि – संत निळोबाराय अभंग – 1505

नाहीं म्हणतां अवघें तेंचि । आहे म्हणतांचि दावितां नये ॥१॥

म्हणोनियां न चले शब्द । राहे विवाद ऐलाडी तो ॥२॥

डोळा देखणा देखे सर्व । न देखे बरव आपुली तो ॥३॥

निळा म्हणे तेवीं जाणों जातां । जाणणेंचि तत्त्वतां वस्तु होये ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *