संत निळोबाराय अभंग

पाहों जातां हा न दिसे – संत निळोबाराय अभंग – 1517

पाहों जातां हा न दिसे । झांकोळिला विश्वाभासें ॥१॥

आतां पाहों कोणीकडे । आड आपणा हा दडे ॥२॥

डाहाळी आड आंबा । असोनि न दिसेचि उभा ॥३॥

साखर दिसे खडा । गोडी पाहों काणीकडा ॥४॥

निळा म्हणे सोनें । न दिसे झांकिलें भूषणें ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *