संत निळोबाराय अभंग

अवघियांचे असोनि देहीं – संत निळोबाराय अभंग – 1554

अवघियांचे असोनि देहीं । अंतर्बाहीं न दिसेचि ॥१॥

जेवीं साखरमाजीं गोडी । न दिसे उघडी असतांही ॥२॥

वादय दिसती न दिसे नाद । जेविं कां स्वाद भोजनीं ॥३॥

निळा म्हणे तैसा आत्मा । न दिसेचि भूतग्रामा कवळुनी ॥४॥

ज्ञानें अवघेंचि जाणें । परि एक नेणे आत्मज्ञाल ॥१॥

बोल तितुके बोलचि वरी । परि न चढे पायरी प्राप्तीची ॥२॥

आपुलेंचि हित आपण नेणे । वरी आणिकां शाहाणें करुं धांवे ॥३॥

निळा म्हणे ठाकुनी लोकां । आपणहि नर्का जात सवें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *