संत निळोबाराय अभंग

नाहीं उपेक्षिलें कोणा – संत निळोबाराय अभंग – ७९७

नाहीं उपेक्षिलें कोणा – संत निळोबाराय अभंग – ७९७


नाहीं उपेक्षिलें कोणा ।
थोरा लहाना निवडुनी ॥१॥
ऐसी संत देती ग्वाही ।
पुराणेंही गर्जती ॥२॥
आम्ही आतां न फिरों मागें ।
करुं वेगें वेगुचि ॥३॥
निळा म्हणे पळें पळ ।
साधु काळ भेटीचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाहीं उपेक्षिलें कोणा – संत निळोबाराय अभंग – ७९७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *