संत निळोबाराय अभंग

नाहीं ऐसें उणेंचि – संत निळोबाराय अभंग – ७९८

नाहीं ऐसें उणेंचि – संत निळोबाराय अभंग – ७९८


नाहीं ऐसें उणेंचि कोठें ।
भरतो पोट तोंडवरी ॥१॥
बाहेर येती वोसंडोन ।
चाही कोन उथळोनी ॥२॥
झाली आनंदा दाटणी ।
गर्जे वाणी त्या सुखें ॥३॥
निळा म्हणे माझी सत्ता ।
नाहीं वदता विठ्ठल ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाहीं ऐसें उणेंचि – संत निळोबाराय अभंग – ७९८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *