संत निळोबाराय अभंग

सुखीं सांठविलें सुख – संत निळोबाराय अभंग – ८३३

सुखीं सांठविलें सुख – संत निळोबाराय अभंग – ८३३


सुखीं सांठविलें सुख ।
हरिखा हरिख भेटविला ॥१॥
आनंदासी आनंद झाला ।
सद्गुरु भेटला तेचि क्षणीं ॥२॥
प्रतीतीसही प्रतीत झाली ।
शांति मेळवविली निजशांती ॥३॥
निळा म्हणे सुकाळ ऐसा ।
केला दशदिशा कोंदलीया ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सुखीं सांठविलें सुख – संत निळोबाराय अभंग – ८३३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *