संत निळोबाराय अभंग

वसवूनियां चराचर – संत निळोबाराय अभंग – ३९८

वसवूनियां चराचर – संत निळोबाराय अभंग – ३९८


वसवूनियां चराचर ।
उभा नागर विटेवरी ॥१॥
सगुण रुपें भासे लोकां ।
परि हा नेटका निरामय ॥२॥
दैत्यांतकचि म्हणती यासी ।
परि हा सकळांसी भक्षक ॥३॥
भक्तांपाशी गुंतला दिसे ।
परि हा वसे अणुरेणीं ॥४॥
कर्ता भोक्ता वाटे सकळां ।
परि हा वेगळा अलिप्त ॥५॥
निळा म्हणे नयेचि मना ।
करितां विवंचना श्रुतिशास्त्रांसिही ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वसवूनियां चराचर – संत निळोबाराय अभंग – ३९८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *