संत निळोबाराय अभंग

भक्तकृपाळू माउली – संत निळोबाराय अभंग – ३९९

भक्तकृपाळू माउली – संत निळोबाराय अभंग – ३९९


भक्तकृपाळू माउली ।
कटीं कर उभी ठेली ॥१॥
मोहें पाहे मुखाकडे ।
भेटावया वाडें कोडें ॥२॥
परम प्रीतीचा वोरस ।
सदांसर्वदां उल्हास ॥३॥
निळा म्हणे सुप्रसन्न ।
भक्तांलागी हास्यवदन ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्तकृपाळू माउली – संत निळोबाराय अभंग – ३९९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *