संत निळोबाराय अभंग

गोविलें इंद्रियां – संत निळोबाराय अभंग – ४३४

गोविलें इंद्रियां – संत निळोबाराय अभंग – ४३४


गोविलें इंद्रियां ।
पाय दिठी दावूनियां ॥१॥
ऐसा लाघवी नाटकी ।
चोर चैतन्य चेटकी ॥२॥
गुणीं गुणांचा वोतला ।
रुपाकृती उभा ठेला ॥३॥
निळा म्हणे पुंडलीकें ।
आणिला भुलवावया लोकें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

गोविलें इंद्रियां – संत निळोबाराय अभंग – ४३४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *