संत निळोबाराय अभंग

आपलीं धणी पुरेंतों – संत निळोबाराय अभंग – ९८७

आपलीं धणी पुरेंतों – संत निळोबाराय अभंग – ९८७


आपलीं धणी पुरेंतों घ्यावें ।
उरले ठेवावें तैसेचि ॥१॥
भरला आहे हा सागर ।
नलगे अंतपार कोणासी ॥२॥
उदंड मागें झाले सुखी ।
आतां ही आणखी पावतील ॥३॥
निळा म्हणे नित्य नवा ।
आहे हा ठेवा जुगादीचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आपलीं धणी पुरेंतों – संत निळोबाराय अभंग – ९८७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *