संत निळोबाराय अभंग

आर्त सर्वदा वाहती – संत निळोबाराय अभंग – ९८९

आर्त सर्वदा वाहती – संत निळोबाराय अभंग – ९८९


आर्त सर्वदा वाहती ।
संत भेटावेसे चित्तीं ॥१॥
तयांपासीं त्यांचा भाव ।
संतभेटीचा उपाव ॥२॥
हीं तया धन वित ।
कांही वेंचावे लागत ॥३॥
निळा म्हणे निश्चयेंसी ।
संत भेटती तयांसी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आर्त सर्वदा वाहती – संत निळोबाराय अभंग – ९८९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *