संत निळोबाराय अभंग

अवघा टाकोनियां धंदा – संत निळोबाराय अभंग – ९९०

अवघा टाकोनियां धंदा – संत निळोबाराय अभंग – ९९०


अवघा टाकोनियां धंदा ।
यारे गोविंदा सांगातें ॥१॥
अवघेचि लाभ येती घरा ।
तुमच्या एक मोहरा वोळोनि ॥२॥
काय कांडोनियां तें भूस ।
न लभे लेश कणाचा ॥३॥
निळा म्हणे पुरे उरे ।
सवे धुरे चालतां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा

अवघा टाकोनियां धंदा – संत निळोबाराय अभंग – ९९०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *