संत निळोबाराय अभंग

न विसंबेचि माउली बाळा – संत निळोबाराय अभंग – ७३२

न विसंबेचि माउली बाळा – संत निळोबाराय अभंग – ७३२


न विसंबेचि माउली बाळा ।
अदभुत स्नेहाचा कळवळा ॥१॥
तुम्ही तो जाणतसा नीत ।
तरि कां ऐसें विपरित ॥२॥
आजि निष्ठुर मानसे ।
आम्हा पिडीयले उपवासें ॥३॥
निळा म्हणे शोकें शिण ।
झाला जाऊं पाहे प्राण ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

न विसंबेचि माउली बाळा – संत निळोबाराय अभंग – ७३२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *