संत निळोबाराय अभंग

ठेउनी चित्त पायांवरीं – संत निळोबाराय अभंग – ७३४

ठेउनी चित्त पायांवरीं – संत निळोबाराय अभंग – ७३४


ठेउनी चित्त पायांवरीं ।
करीन चाकरी मनोभावें ॥१॥
भोगवाल ते भोगीन भोग ।
न वंची अंग तिळतुल्य ॥२॥
आज्ञा तुमची वंदीन शिरीं ।
धरीन अंतरीं सांगितलें ॥३॥
निळा म्हणे अखंड निरत ।
राहेन सतत सेवेचिये ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ठेउनी चित्त पायांवरीं – संत निळोबाराय अभंग – ७३४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *