संत निळोबाराय अभंग

असोतु ऐसियाच्या गोठीं – संत निळोबाराय अभंग – ७५३

असोतु ऐसियाच्या गोठीं – संत निळोबाराय अभंग – ७५३


असोतु ऐसियाच्या गोठीं ।
काय करुनि लाभ तुटी ॥१॥
गाऊं विठठलु सांवळा ।
आठवूं तो वेळोवेळां ॥२॥
जया चरणीं ब्रीद भार ।
वांकि किंकणी झणत्कार ॥३॥
निळा म्हणे तुळसीमाळा ।
पदक एकावळी गळां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

असोतु ऐसियाच्या गोठीं – संत निळोबाराय अभंग – ७५३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *