संत निळोबाराय अभंग

असो त्याची मात – संत निळोबाराय अभंग – ७५४

असो त्याची मात – संत निळोबाराय अभंग – ७५४


असो त्याची मात ।
गाऊं गीतीं पंढरीनाथ ॥१॥
जेणें मनासीं विश्रांती ।
फावे इंद्रियां सुखशांती ॥२॥
आळवितां नामें ।
भुवनें चौदाहिं संगमें ॥३॥
निळा म्हणे वैकुंठवासी ।
करी कृपा राहे पासीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

असो त्याची मात – संत निळोबाराय अभंग – ७५४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *