संत निळोबाराय अभंग

कांहीच जाणीव न करावी – संत निळोबाराय अभंग – ७६८

कांहीच जाणीव न करावी – संत निळोबाराय अभंग – ७६८


कांहीच जाणीव न करावी ।
आहे जिवीं हें ठावें ॥१॥
परि मज बोलवी देवो ।
तेथें उपावो कोणाचा ॥२॥
नव्हे कांही बहुश्रुत ।
वक्ता पंडित वाचाळ ॥३॥
निळा म्हणे श्रीविठ्ठल ।
बोलवी बोल ते बोलें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कांहीच जाणीव न करावी – संत निळोबाराय अभंग – ७६८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *