संत निर्मळा अभंग

अनंता जन्मांचे सुकृत पदरीं – संत निर्मळा अभंग

अनंता जन्मांचे सुकृत पदरीं – संत निर्मळा अभंग


अनंता जन्मांचे सुकृत पदरीं ।
तोचि उच्चारी होठी हरिनाम ॥१॥
अनंता जन्माचें पुण्य जयागांठी ।
तोचि उच्चारी होठी हरिनामा ॥२॥
अनंता जन्मांचे तपादि साधन ।
तोचि नारायण जपे नाम ॥३॥
अनंता जन्मांची सोडियेली जोडी ।
तरीच लागे गोडी हरिनामीं ॥४॥
निर्मळा म्हणे अनंता जन्माचें ।
उच्चारतां वाचे पाप जाय ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अनंता जन्मांचे सुकृत पदरीं – संत निर्मळा अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *